Project

Monitoren beleidsnota biologische landbouwketen

Dit project draagt zorg voor het monitoren van de biologische landbouw voor het jaar 2010 en 2011 voor de beleidsnota Biologische landbouwketen 2008-2011.

In de eerste helft van 2009 is hiervoor een gedetailleerd monitoringsplan ontwikkeld. In dit plan staat welke gegevens op welke wijze en door wie verzameld moeten worden om bij de evaluatie van de beleidsnota relevante vragen goed te kunnen beantwoorden.

Aanpak en tijdspad

Rob Stokkers van het Landbouw Economisch Instituut van Wageningen UR verzamelt samen met Jacob van Vliet van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) de benodigde gegevens voor de monitoring over 2010 en 2011. De eerste concepten van de monitoringsrapporten 2010 en 2011 worden in september 2011 besproken in het projectteam.

Resultaten

Op 31 oktober 2011 zijn de definitieve monitoringsrapporten voor 2010 en 2011 gereed. Ze zijn bestemd voor intern gebruik door het ministerie van EL&I en vergelijk­baar met eerder verschenen monitoringsrapporten over 2008 en 2009.