Project

NNN_Betekenis waterwinsector voor natuur

Drinkwaterbedrijven zijn belangrijke partners bij het realiseren van natuurbeleid. De sector beheert zo’n 24.000 ha en is daarmee de 4e natuurbeheerder van Nederland. Deze rol brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. De waterwinsector pakt deze verantwoordelijkheid meer en meer op. In een natuurlijke omgeving zijn drinkwaterbronnen beter beschermd tegen verontreinigingen en is minder  zuiveringsinspanning nodig om drinkwater te maken.

In de rijksnatuurvisie (2014) wordt met regelmaat verwezen naar de rol van drinkwaterbedrijven als natuurbeheerders. Om samen te zoeken naar nadere invulling van deze natuurvisie is in een Groene Tafel drinkwater en natuur (april 2014) afgesproken de samenwerking tussen overheden, drinkwaterbedrijven en maatschappelijke organisaties te versterken. In 2003/2004 is een studie verricht naar de betekenis van de Waterwinsector voor de Natuur in Nederland. Er was indertijd veel waardering voor deze studie en tijdens het Groene Tafelgesprek heeft EZ toegezegd een update van deze studie alsook een analyse van de ruimtelijke overlap van waterwingebieden en natuurgebieden te laten maken. Dit project is daar de uitwerking van. De update en analyse vormen input voor het in 2014-2015 concretiseren van maatschappelijk uitvoeringsprogramma van de rijksnatuurvisie.

Publicaties