Project

Nieuwe detectiemethoden voor coeliakie

Dit project betreft de gecombineerde ontwikkeling van nieuwe en kwantitatieve tests voor de diagnostiek van zowel coeliakie in patiënten als van de coeliakie-toxiciteit van voedingsmiddelen.

Coeliakie (glutenintolerantie) is de meest voorkomende voedselintolerantie en betreft 1-2% van de westerse bevolking. Hiervan is echter slechts 10% gediagnosticeerd. Het aantal patiënten met een gluten intolerantie neemt sterk toe, en de verwachting is dat deze trend doorzet. Volgens internationale richtlijnen moet de immunologische diagnostiek worden bevestigd door het aanwezig zijn van darmvlokatrofie in een dunne darm-biopt. Het nemen van een biopt is een voor de patiënt zeer belastende, invasieve ingreep. In dit project wordt een non-invasieve toets ontwikkeld voor snelle diagnose van de ziekte coeliakie.

Vooralsnog is de enige remedie voor coeliakie het zich houden aan een (streng) glutenvrij dieet. Niet alle gluteneiwitten zijn coeliakie-toxisch. Tarwerassen lijken grote verschillen te kunnen vertonen in coeliakietoxiciteit. Ook is uit onderzoek gebleken dat individuele patiënten een specifieke epitoop-gevoeligheid kunnen hebben. Momenteel is er geen goede test voor detectie van coeliakie inducerende gluten epitopen in levensmiddelen voorhanden. Daarnaast is de controle op de aanwezigheid van gluten in voedingsproducten en de labelling van producten niet altijd goed. In sommige gevallen wordt er een ‘may contain’ label op producten gezet terwijl er geen gluten aanwezig zijn. Deze factoren belemmeren op dit moment het vaststellen van de coeliakie-toxiciteit van voedingsmiddelen en voor patiënten het houden aan een glutenvrij dieet.

Er is voortgang geboekt en er is inmiddels al veel disseminatie geweest. Via verschillende lezingen en posters op wetenschappelijke congressen werd het werk gepresenteerd, een artikel over het onderzoek in dit project werd geschreven en is geaccepteerd voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift, en bij internationale werkgroepen werd het onderzoek gepresenteerd. Via de NCV (Nederlandse Coeliakie Vereniging) werd het project onder de aandacht gebracht van de coeliakie patiënten.

Publicaties