Project

Positieflijst zoogdieren

Vanwege verwachtte handhavingsproblemen en vanwege problemen met het opstellen van criteria op grond waarvan wordt bepaald of een dier al dan niet gehouden kan worden – resulterend in een zogenaamde positieflijst – is hiervoor tot dusver geen regelgeving in werking getreden.

Doelstelling

Het maken van de initiƫle Positieflijst van Zoogdieren, gebaseerd op een transparante systematiek voor het beoordelen van diersoorten en het betrekken van stakeholders bij de beoordeling van gegevens uit de systematiek.

Resultaten (beoogd)

Rapport aan EZ met advisering voor op positieflijst te plaatsen zoogdiersoorten.