Project

Risico's van hepatitis E virus infecties

Gastro-enteritis infecties veroorzaakt door Campylobacter betekenen jaarlijks een aanzienlijke gezondheidslast. Eén van de belangrijke bronnen van Campylobacter in ons voedsel is pluimvee, maar dit is zeker niet de enige bron. Kennis over bronnen en transmissieroutes en kennis van de relatie tussen besmetting van met name pluimvee en hun infectiebronnen zijn van belang voor effectieve bestrijding.

Doelstelling

Het doel van dit project is het ophelderen van de belangrijke HEV-transmissierouten vanuit de varkensvleesproductieketen en wat het risico is voor transmissie naar mensen, ook in relatie tot andere bronnen van infectie. Welke reƫle gezondheidswinst is te behalen door interventiemaatregelen binnen de varkensvlees productieketen.

Werkwijze

  • Fase 1 (2 maanden):Op basis van gegevens uit eerdere onderzoeken zal een inventarisatie gemaakt worden van mogelijk HEV blootstellingsrouten voor mensen via de verschillende onderdelen van de varkensvlees productieketen en in relatie tot andere mogelijke bronnen, zoals wildlife en eventueel mensen.
  • Fase 2 (5 maanden): Bemonstering in de varkensvlees productie keten (inclusief mest, oppervlakte water rond boerderijen, en effluent van de waterzuivering van slachterijen). Focus op blootstellingsrouten die een belangrijk risico lijken te vormen.
  • Fase 3 (3 maanden): Analyses van samples mbv moleculaire testmethoden.
  • Fase 4 (2 maanden): Evaluatie van bemonstering en testresultaten, beoordeling van het relatieve risico van de varkensvleesketen, en rapportage
De intentie is om hierin in samenwerking met gezondheidsdiensten ook vergelijking van veterinaire en humane hepatitis E virus strains te betrekken.

Resultaten

Door het aantonen van de aanwezigheid hepatitis E virus in specifieke producten uit de varkensvlees productieketen zoals bepaalde worstsoorten kunnen preventieve maatregelen genomen worden om het risico van zoonotische infectie te verkleinen. Er is meer inzicht verkregen in de aanwezigheid van hepatitis E virus en in het bijzonder infectieus virus door de ontwikkeling en gebruik van nieuwe cultuurmethoden.

Er is meer duidelijkheid verkregen van de belangrijkste blootsstellingsrouten van HEV van dier naar mens. Op basis van recente waarnemingen en onderzoeken moet worden aangenomen dat directe transmissie van varken naar mens en indirecte transmissie vanuit de varkensvlees porductieketen een risico kunnen vormen.

Bemonstering en onderzoek van monsters van varklensbedrijven en van de varkensvlees productieketen heeft opgeleverd dat er sprake kan zijn van HEV contaminatie zowel bij de bron als verderop in de keten. Voortgaande analysen en evaluaties van testresultaten ook in relatie tot wat gevonden wordt bij de mens door GGds en RIVM zijn gaande en worden zo spoedig mogelijk afgerond.

Publicaties