Project

Samenwerking zorgsector en groen

Er zijn belangrijke aanwijzingen dat natuur een positieve invloed heeft gezondheid. Om tot succesvolle initiatieven ten aanzien van het inzetten van natuur voor gezondheid te komen, is het belangrijk dat de gezondheids- en zorgsector overtuigd is van de rol die groen kan spelen en wel op zodanige wijze dat zij hier ook op in kan spelen.

Op grond van tot-nu-toe uitgevoerd onderzoek lijkt het plausibel dat contact met natuur bevorderlijk is voor de gezondheid en het welzijn van mensen. De omvang van deze baten, en daarmee hun economische betekenis (o.a. via zorgconsumptie en productiviteitsverlies) is nog onduidelijk. Ook de relatieve effectiviteit van verschillende typen groen voor het bereiken van een bepaald gezondheidseffect is niet bekend. Dit maakt het lastig te bepalen of het efficiĆ«nt is om in groene omgevingsinterventies te investeren of dat de gezondheid beter langs andere wegen bevorderd kan worden. In dit meerjarige project wordt geprobeerd meer inzicht te krijgen in welk groen welk gezondheidseffect heeft (en voor wie) door het evalueren van groene interventies of een ander type onderzoek (met name epidemiologisch). Het onderzoek wordt altijd uitgevoerd in samenwerking met onderzoekspartners uit de medische of gezondheidszorgsector, zoals Trimbos, AMC/Universiteit van Amsterdam, Maastricht Universiteit, RIVM. De eerste resultaten zijn (binnenkort) beschikbaar.

Deliverables

  • Artikelen in wetenschappelijke en/of vaktijdschriften
  • Congresbijdragen (bijv. International Symposium for Society and Resource Management (ISSRM), Hannover)

Publicaties