Project

Scheiden nanodeeltjes met FFF

Nanotechnologie biedt kansen voor nieuwe producten en productverbetering maar aan de veiligheid van nanomateriaal in voeding wordt soms getwijfeld. Daarom is het belangrijk om methoden te hebben om veiligheidsrisico’s te kunnen bepalen en om te kunnen controleren of er daadwerkelijk nanodeeltjes aanwezig zijn in en product.

Er bestaat hiervoor een methode die gebruik maakt van Hydrodynamic Chromatography (HDC), maar deze is beperkt en de enige leverancier van HDC kolommen heeft aangegeven de productie te stoppen. Het doel van dit project om het nieuwe FFF instrument (asymmetric flow field flow fractionation –AF4) dat HDC vervangt op te zetten en te testen.

Aanpak en tijdspad:

Januari-maart 2012: Opzetten en testen van het nieuwe FFF systeem, implementatie van kennis, training voor projectmedewerkers in de nieuwe techniek, technische koppeling met bestaande detectors.

April-augustus 2012: Overzetten van bestaande methodes van HDC naar FFF, vergelijking membranen, validatie.

Juli-September 2012: Testen van geschikheid FFF voor andere nanodeeltjes, vergelijking membranen, voorstudie naar alternatieve scheidingstechnieken.

September-November 2012: Methodeontwikkeling voor 1-2 nieuwe deeltjes.

November-december: Praktijkevaluatie.

Resultaten:

De binnen dit project bereikte overstap van HDC naar FFF maakt het mogelijk om bepaalde nanodeeltjes in voedsel, consumentenproducten en weefsels verder te kunnen meten. Door de hogere resolutie van FFF in vergelijking met HDC wordt er ook een verbetering van de identificatie en kwantificering van nanodeeltjes verwacht. De ontwikkelde methoden in dit project komen direct beschikbaar voor vraagstellingen vanuit nVWA, RIVM en beleid.