Project

Stadslandbouwers als nieuwe natuurbeheerders

Er is in Nederland weinig bekend over hoe men elders in de wereld op constructieve wijze omgaat met stedelijke biodiversiteit (beleid en praktijk van natuurbehoud en –beleving in steden). Dit terwijl stedelijke biodiversiteit juist voor Nederland – als sterk verstedelijkt land – een relevant en kansrijk deelthema binnen het EZ-biodiversiteitsbeleid zou kunnen zijn, vooral op gebied van vermaatschappelijking van natuur. De buitenlandse stedelijke biodiversiteitspraktijk kan Nederland die ‘lessons (to be) learnt’ geven.

Projectdoelstelling

Het verzamelen van succesvolle praktijkvoorbeelden (beleid en uitvoering) waarin de interactie tussen mens en natuur in de stad gestimuleerd is. Het gaat dan niet per definitie om klassieke ‘natuureducatie’ maar eerder over ruimtelijke, sociale en economische factoren waarmee de stadsmens – stadsnatuur interactie bevorderd wordt. Het project zal tevens inzichtelijk maken welke lessen uit deze buitenlandse voorbeelden getrokken kunnen worden voor het Nederlands beleid.

Projectresultaat (beschrijvend)

Een beleidsnotitie (en/of presentatie) voor het Ministerie van EZ waarin de resultaten uit dit onderzoek worden beschreven, met concrete aanbevelingen hoe en welke lessen ook in de Nederlandse stedelijke biodiversiteitspraktijk in te zetten, en welke rol EZ daarin kan nemen.

Doelgroep

Beleidsambtenaren van de rijksoverheid en gemeenten.

Publicaties