Project

Systeemonderzoek biologische perenteelt Conference

Gewenst doel is het beheersbaar maken van het schurftprobleem bij de biologische perenteelt van Conference. Schurft is een schimmelziekte die bij perenbomen de takken, bladeren en vruchten aantast.

Bij het project staat een sterk gereduceerd gebruik van schurftbestrijdingsmiddelen centraal. Verder richt dit onderzoek zich op het verbeteren van de opbrengsten van het nieuwe Conference perenras Concorde. Een bewaarproef met Concorde toetst de mogelijkheden voor een langere bewaring.

De biologische perenteelt is sterk afhankelijk van schurftbestrijdingsmiddelen die slecht door de plant worden verdragen. Bij het inzetten van de huidige alternatieve middelen laten schurftbeheersing en productiviteit te wensen over in de biologische sector. Dit is een bedreiging voor bestaande biologische fruitteeltbedrijven en een rem op de omschakeling van gangbare bedrijven.

Nieuwe middelen als kaliumbicarbonaat hebben een minder lange werking dan de vroeger toegepaste kopermiddelen. Aanvullende teeltmaatregelen zijn nodig. In het project zijn in het verleden vooral losstaande maatregelen onderzocht. Aangetoond is dat groeibeheersing en aangepaste snoei bijdragen tot een geringere vatbaarheid van de perenboom en het beheersen van de schurftepidemie.

In Nederland is als aanvulling op Conference het nieuwe ras Concorde geplant. De biologische fruittelers zijn te spreken over haar mooie gladde vruchten, rustige groei en geringe vatbaarheid voor schurft. De productiviteit van het ras valt vooralsnog tegen. Nader teeltonderzoek is nodig. Concorde-telers wensen ook meer duidelijkheid over de juiste bewaarwijze van Concorde.

Aanpak en tijdspad

De onderzoekers testen een combinatie van teeltmaatregelen gericht op:

  • het verstoren van de levenscyclus van de schurftschimmel in de boomgaard
  • het weerbaarder maken van de boom door een aangepaste boomvorm, snoeiwijze, ondergroei beheer, water en bemesting, tijdelijke overkapping
Hiervoor verrichten zij metingen op verschillende biologische fruitteeltbedrijven. Een meerjarige bemestingsproef op acht biologische perenbedrijven toetst de invloed van bemesting, grondbewerking, gras/klaver en maaibeheer op de schurftinfectie. Bovendien is een experiment in gang gezet met diverse bemestingsregimes en managementbehandelingen. Verder nemen de onderzoekers de productiviteit van het nieuwe perenras Concorde binnen het biologische teeltsysteem onder de loep. Een bewaarproef met Concorde toetst de mogelijkheden voor een langere bewaring na oogsten.

Resultaten

Het onderzoek levert onder meer een protocol op voor een betrouwbare schurftbeheersing bij Conference. Ook komt een vernieuwd protocol beschikbaar voor het telen en bewaren van Concorde. Biologische perentelers kunnen hiermee hun productie verhogen en de kwaliteit van hun product vergroten.

Publicaties