Project

Teeltvoorschriften akker- en tuinbouw

Voor de teeltvoorschriften is het van belang dat deze actueel en handhaafbaar zijn en dit ook blijven. Gezien de wijzigingen in het gewasbeschermingsmiddelenpakket en nieuwe mogelijkheden van bestrijding bepalen PAV, ANK en NVWA jaarlijks welke teeltvoorschriften nadere actualisaties behoeven. Daarbij wordt met name vanuit de signalen vanuit de handhaving gekeken naar gewenste actualisaties.