Project

Vergroting afzet duurzaam vlees

Het vleesschap in de supermarkten wordt steeds complexer en onoverzichtelijker voor de consument omdat er steeds meer verschillende concepten en claims rondom vlees op de markt komen. Hierdoor wordt het voor de consument lastig om een weloverwogen keuze te maken.

Voor de retail en de leveranciers van duurzamere producten is het belangrijk om te weten hoe deze schappen ingericht moeten worden zodat de keuze van de consumenten goed ondersteund kan worden. Het doel van dit project is daarom het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop het vleesschap in de supermarkt voor consumenten zo transparant mogelijk kan worden ingericht zodat deze in staat wordt gesteld een duurzamere keuze te maken.

Aanpak en tijdspad

  • Formeren van een begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van Albert Heijn, Plukon en VION (januari – februari 2012).
  • Vaststellen van een Plan van Aanpak door het LEI samen met de begeleidingscommissie (Februari – maart 2012).
  • Uitvoeren van een literatuurstudie (April – mei 2012).
  • Kwalitatief onderzoek onder consumenten (Juni – augustus 2012).
  • Kwantitatief onderzoek onder consumenten (September – oktober 2012).
  • Vertaling van de bevindingen naar een LEI-rapport (Oktober – november).

Resultaten

Omdat de opzet en de uitvoering van het onderzoek in samenspraak met het bedrijfsleven (Albert Heijn, Plukon en VION) zijn vastgesteld is de kans op een goede doorwerking van de resultaten groot. Op basis van de resultaten zou het vleesschap dusdanig ingericht moeten kunnen worden dat de consumenten wat betreft vlees een weloverwogen keuze kunnen maken die aansluiten bij wat zij belangrijk vinden. Dit betekent ook dat duurzame keuzes worden vergemakkelijkt. Dit resulteert waarschijnlijk in een groter marktaandeel voor duurzame voeding.