Vraagbaak living lab natuurinclusieve landbouw

Project

Vraagbaak living lab natuurinclusieve landbouw

In Friesland is in 2015 het initiatief genomen om te komen tot een Living Lab natuur-inclusieve veehouderij; regionale start van een landelijke ambitie. Het living lab is een initiatief van het burgerinitiatief Kening fane Greide / King of the Meadows. De natuurinclusieve uitdagingen in Fryslân zijn groot en er lopen in de regio een groot aantal aan het onderwerp gelieerde projecten vanuit diverse landelijke en regionale spelers.

Doel Living Lab

Het doel van het living lab is om een reƫel alternatief te ontwikkelen voor vraagstukken die samenhangen met natuurinclusief boeren. De vorm van het living lab is een experimenteeromgeving (netwerk) waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan een thematische agenda. Het living lab in zichzelf bestaat uit een netwerk van participerende organisaties. De bijdrage van dit project is in de vorm van kenniscapaciteit rond de gebiedsgerichte toepassing van verdienmodellen. Het resultaat uit 2015 is verkennend consumentenonderzoek uitgevoerd gericht op de beleving van natuurinclusieve landbouw. Consumenten hebben moeite hebben een link te leggen tussen natuur bevorderende activiteiten door melkveehouders en de producten die van het bedrijf komen.

Publicaties