Project

Welzijnsverbetering diergericht kijken varkenshouderij

Het EU Welfare Quality project heeft een wetenschappelijk onderbouwde basis opgeleverd voor een protocol (WQ). Dit protocol vergt veel tijd voor een periodieke toepassing, maar biedt een goede toolbox om het welzijn op onderdelen te meten en te monitoren. Een vereenvoudigde versie van dit protocol, dat deels door varkenshouders ingevuld wordt kan een bijdrage leveren aan het structureel verbeteren van het welzijn van varkens.

We werken aan meten en verbeteren van dierenwelzijn in de varkenshouderij aan de hand van een praktische uitwerking van een Welzijnsmonitor Varkens in samenwerking met varkenshouders.

Publicaties