Teelt de grond uit (BO-25-03-001)

Het programma Teelt de grond uit richt zich op het ontwikkelen en implementeren van nieuwe teeltsystemen in de open tuinbouwsectoren, waarbij geen of nagenoeg geen emissies meer optreden naar het grond_ en/of oppervlaktewater.
Naast het aanpakken en oplossen van de kernvraag zal het programma ook een flinke stap voorwaarts betekenen voor de verdere, ook in economisch opzicht, verduurzaming van de sectoren. In de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen wordt tegelijkertijd ook een bijdrage geleverd aan betere arbeidsomstandigheden, hoogwaardiger arbeid, minder residuen van gewasbeschermingsmiddelen, een klimaat-robuuster teeltsysteem en efficiënter ruimtegebruik.