Veredeling en Uitgangsmaterialen (BO-26.02-002)

Het Programma richt zich op onderzoek voor de veredeling voor low-input landbouw, met andere woorden veredeling van rassen die minder afhankelijk zijn van gewasbeschermingsmiddelen of hoge mestgiften en beter aangepast zijn aan veranderende klimaatomstandigheden. Naast de veredeling is ook aandacht voor de verbetering van de kwaliteit van zaaizaad en plantgoed.