Aangepaste gewassen

(KB-13-004) Voor een goed functionerende Biobased Economy is voldoende biomassa van een specifieke kwaliteit van belang. Om hieraan te voldoen, moeten gewassen worden aangepast om geschikt te zijn voor de verwerking in bioraffinage en voor het gebruik in voedselproductie. Binnen dit thema worden de effecten hiervan op duurzaamheid en klimaat bestudeerd.