Biorefinery en bioenergie

(KB-13-003) Het onderzoek binnen dit thema richt zich op technologieontwikkeling op laboratorium- en pilot-schaal voor duurzame bioraffinage. Doel is om te komen tot een duurzame en optimale productie van chemicaliën, materialen, mineralen en vervoer van hoge toegevoegde waarde en bioenergie en/of biotransportbrandstoffen. De focus ligt op biomassa die niet direct geschikt is voor humane consumptie, denk daarbij aan grasachtigen, algen en wieren en reststromen.