Dierziektebestrijding economische info en genetische bronnen (KB-12-005)

Dierziektebestrijding, economische informatievoorziening en Genetische bronnen zijn Wettelijke Onderzoekstaken (WOt) die deels op KB-onderzoek steunen. Zo is de kennis over diagnostiek, beheersing, bestrijding en vaccinatie essentieel, naast epidemiologische kennis voor de onderbouwing van de bestrijdingsbeleid. Verbeterde dataverzameling en ontsluiting speelt ook een centrale rol bij economische informatievoorziening, noodzakelijk voor efficiënt beleid. Genetische bronnen heeft nieuwe methoden nodig voor haar taken, zoals genomica en bio-informatica.

Projecten 2015