Duurzame plantaardige productiesystemen (KB-12-003)

Door toenemende internationale handel is ook het risico op potentieel schadelijke organismen groot. Onderzoek is gericht op het ontwikkelen van mechanismen om meer inzicht te krijgen in het gedrag van actoren die de kans op introductie bepalen. Om de concurrentiekracht te bevorderen wordt ingezet op meer en efficiëntere productie, en verminderen van milieubelasting.