Gezond en veilig voedsel in ketenperspectief

(KB-15) - Dit programma richt zich op gezond en veilig voedsel. Voor gezond voedsel betekent dit het vergroten van de kwaliteit, het stimuleren van gezond voedselkeuzegedrag, het vaststellen van relaties tussen enerzijds voedsel, leefstijl en gedrag en anderzijds chronische voedsel gerelateerde ziekten.

Voor veilig voedsel betekent dit het vergroten van veiligheidsaspecten van basisvoedselproducten, nieuwe voedsel producten, nieuwe toevoegingen en nieuwe bewerkings- en verwerkingsmethoden, het (door)ontwikkelen van risk-benefit afwegingskaders en voor zowel gezond als veilig voedsel de ontwikkeling van technologische innovaties.