Kwaliteit van grondstoffen

(KB-15-001) Dit thema gaat in op gezondheidsbevorderende inhoudssstoffen met een focus op plantaardige uitgangsmaterialen en productieplatforms. Er wordt gekeken naar nieuwe technieken om kwaliteit van agrogrondstoffen (bulkvoedselproducten, groenten en fruit, dierlijke producten) op macro- en micronutriëntenniveau te sturen en te controleren. En nieuwe meetmethoden waarbij alle componenten in primaire producten in kaart worden gebracht ten opzichte van bestaande producten.