Geopolitieke dynamiek rond schaarste en mondiale handelsstromen

(KB-11-001) Dit thema is gericht op het inzichtelijk maken van de huidige actoren en drijvende krachten die de voedselzekerheid op lange termijn beïnvloeden. Mondiale voedselzekerheid staat centraal, maar de complexe wisselwerking met schaarsten, klimaat en biodiversiteit worden meegenomen.

In 2015 heeft 'Geopolitieke dynamiek rond schaarste en mondiale handelsstromen' (kb-11-001) geen lopende projecten.