Sturingsmechanismen

(KB-11-003) Dit thema is gericht op de instituties en besluitvormingsmechanismes (ketens, partnerschappen, overleg) voor verantwoorde keuzes op diverse schaalniveaus op het gebied van innovatie in landbouwketens, en voor de opschaling van succesvolle initiatieven.

Projecten 2017