Sustainable and Smart Food Supply

(KB-11-005) Om een 70% hogere voedselproductie in 2050 te realiseren worden in dit strategisch onderzoeksprogramma de mogelijkheden in kaart gebracht om huidige landbouwsystemen duurzaam te intensiveren en productiviteit en hulpbronnengebruik te verbeteren voor mens en milieu.