The Food Puzzle

Hoe kunnen we in de toekomst de wereldbevolking genoeg te eten geven? De resultaten van het Wageningen UR onderzoeksprogramma Global Food Security: Scarcity and Transition bieden handelingsperspectief, scenario’s, modellen en voorbeelden van samenwerking met als doel de wereldpopulatie te kunnen voeden in 2050 en verder. Deze uitkomsten zijn gebundeld in de publicatie The Food Puzzle.

Om de wereldpopulatie nu en in de toekomst van voldoende voeding te kunnen voorzien, zullen de voedselsystemen meer voedsel moeten leveren vanuit minder bronnen. In het onderzoek is gekeken naar de wisselwerking in voedselsystemen. Het verhogen van de landbouwproductiviteit en efficiƫnt gebruik van bronnen zal niet afdoende zijn. Land- en waterschaarste leiden tot zorg over consumptie, afval en verlies. Prijsinstabiliteit door schokken in het voedselsysteem door bijvoorbeeld extreem weer, plagen en ad-hoc beleid houden voedselonzekerheid in stand, net als inkomsensongelijkheid.

In het boek The Food Puzzle zijn voorbeelden te vinden van de integratie van deze perspectieven, een puzzel op zich, die een zinvolle leidraad zijn voor beleid in het gebied van landbouwontwikkeling en voedselzekerheid.

Het boek is in het Engels, wat het internationale karakter van het onderzoeksprogramma goed weergeeft.

Meer informatie over The Food Puzzle is te vinden op het Engelse deel van de website.