Nieuwe technologieën

(KB-17) - Dit programma richt zich op het ontwikkelen en bruikbaar maken van nieuwe technologieën op de gebieden duurzame landbouw, natuur, voedselkwaliteit en voedselzekerheid.

Projecten 2014