Digitale kennis

KB-17-001 - De projecten binnen subthema van dit programma richten zich op het ontwikkelen en bruikbaar maken van nieuwe technologieën op het gebied van digitale kennis.

Projecten 2015