Genomics

KB-17-003 - - De projecten binnen dit subthema van dit programma richten zich op het ontwikkelen en bruikbaar maken van nieuwe technologieën op het gebied van genomics.

Projecten 2015