Dynamiek van transities

(KB-16-001) - Om meerdere transitie-opgaven in samenhang met elkaar te kunnen verkennen is een nieuw te ontwikkelen set van analyse-instrumenten nodig om het functioneren van systemen, afwentelingsmechanismen en competing claims in beeld te brengen. Met deze kennis kunnen betere inschattingen gemaakt worden over stuurbaarheid van transities en kunnen scenario analyses versterkt worden.