Rollen van actoren & gedrag

(KB-16-003) - Het gedrag van burgers/consumenten en initiatieven van ondernemers vormen de drijvende kracht in een veranderende samenleving. Burger en ondernemersinitiatieven blijken substantieel te kunnen bijdragen aan goed publiek en privaat bestuur. Voortbouwend op bestaande kennis zal nieuw onderzoek ingezet worden naar de condities voor zelfsturend vermogen van burgers en ondernemersstrategieën die bijdragen aan versterking met hun maatschappelijke omgeving, en de rol van de overheid daarin.