A Global One Health

(KB-31) De gezondheid van mensen, dieren en hun omgeving staan in nauw verband met elkaar. Daarom zullen gezondheid-gerelateerde wetenschappelijke disciplines moeten samenwerken voor een betere aanpak van ‘preparedness’ en beheersing van ziekten. ‘Global One Health’ is de gezamenlijke inspanning van meerdere disciplines voor het verbeteren van de gezondheid van mensen, dieren en planten binnen duurzame ecosystemen, op wereldniveau, gebruikmakend van een geïntegreerde systeembenadering om te komen tot transnationaal en wereldwijd beleid, onderzoek en toepassing.