Healthy and Safe Food for Healthy lives

(KB-23) Ons voedsel draagt in belangrijke mate bij aan onze gezondheid. Om het effect op onze gezondheid zo optimaal mogelijk te maken is kennis nodig op drie vlakken: hoe maken we voedselproducten veiliger en gezonder, hoe sluiten we hierbij aan bij de wensen en behoeften van de consument, en hoe meten we de effecten van voeding op onze gezondheid? In dit kennisbasis programma wordt vanuit deze verschillende onderzoek disciplines samengewerkt zodat voedselproducten gezonder worden en bijdragen aan meer gezonde, duurzame voedingspatronen en daarmee onze gezondheid als geheel.

Projecten 2018