Koepel Agroketens en Visserij (AKV)

(BO-12) - Het onderzoek op het domein Agroketens en Visserij (AKV) richt zich op de volle breedte van de agrosector; alle primaire sectoren en de daarmee samenhangende ketens. Dit gaat van visserij tot sierteelt en bijenhouderij, maar ook biobased economy, veehouderij en biologische landbouw.

Een belangrijk deel van het onderzoek is het aanleveren van kennis en informatie direct ter ondersteuning van het beleidsproces. In alle gevallen heeft het onderzoek als doel om een bijdrage te leveren aan een duurzamere agrosector.