Metropolitan Solutions

(KB-25) - Het Metropolitan Solutions concept is gekozen om de duurzame ( her) ontwikkeling van steden en intense verstedelijkte regio's wereldwijd te ondersteunen. Wij richten ons op hoe de kwaliteit van het leven in de stad te verbeteren door het verkennen van de mogelijkheden van stedelijke natuur. Dit typisch ecosysteem perspectief is een nieuwe visie op de stedelijke uitdagingen en heeft de meeste innovatieve mogelijkheden en toegevoegde waarde.

Meer informatie

Projecten 2018