Resilience

(KB-29) - Het thema Resilience onderzoekt de veerkracht en aanpassingsmechanismes van complexe sociaal-ecologische, natuurlijke en landbouwsystemen met het oog op een betere robuustheid of vroegtijdige waarschuwingen (‘Early warning’) bij veranderende omstandigheden. Gezien het complexe karakter van de te bestuderen en te bewaken systemen is een discipline-overschrijdende aanpak nodig, waartoe het netwerk van samenwerkende wetenschappers en betrokken praktijkmensen binnen en buiten Wageningen moet worden versterkt.