Voedsel- en waterzekerheid (KB-35)

Voedsel- en waterzekerheid (KB-35)

(KB-35) In dit programma ligt de nadruk op SDG2 ‘Geen honger’. Extreme honger en ondervoeding blijven in veel landen een enorme belemmering voor ontwikkeling. Naar schatting 821 miljoen mensen zijn chronisch ondervoed. Het doel is om tegen 2030 een einde te maken aan alle vormen van honger en ondervoeding, door te zorgen dat alle mensen het hele jaar door toegang hebben tot voldoende en voedzaam voedsel. Door de dynamische context van uitputting van de zoetwatervoorraden, land- en bodemaantasting en klimaatverandering in combinatie met een snelgroeiende en verstedelijkende bevolking wordt het alleen nog maar lastiger om SDG2 te bereiken. Aangezien de meeste uitdagingen liggen bij het beëindigen van honger in lage- en middeninkomenslanden liggen, is dit programma gericht op deze gebieden. Bij een deel van het onderzoek gaat het echter over de Nederlandse situatie, want een sterke positie op onze thuismarkt biedt betere mogelijkheden om onze missie te realiseren.

Onze missie

Onze missie: We zullen bijdragen aan de beëindiging van honger door onze interdisciplinaire kennis op het gebied van agrifood en water te combineren voor het vormgeven van de transitie naar duurzame voedselsystemen.

Projecten 2020-2021: