Project

Aalreproductie

Aal is in de Nederlandse wateren een belangrijke soort die bevist en gekweekt wordt en waarvan het bestand zwaar onder druk staat. Samen met de sector ontwikkelen wij de kennis voor een duurzaam aal bestand en een duurzame productie.

Kijk voor meer informatie op de website van Eel Reproduction Innovation Centre EELRIC of lees het persbericht:

Publicaties