Project

Circular urban food systems: technical and governance aspects

In dit project ontwikkelen we een tool die de mogelijke voordelen, nadelen en impact van circulaire urbane voedselsystemen verkent. Dit op basis van verschillende dieten van de consumenten in een stad-regio en op basis van verschillende productgroepen die geteeld kunnen worden in die specifieke regio op basis van de (klimatologische) mogelijkheden in dat gebied. Uitgangspunt is het maximaal sluiten van kringlopen tuissen de stad en het platteland, tussen de consument en de producent 9voedsel, afval, nutrienten, compost, energie, water, transport etc.).

Allereerst wordt een ideaal beeld van een maximaal gesloten circulair urbaan voedslesysteem ontworpen (artists impression). Transitiepunten die de huidge ontwikkeling naar dat systeem op dit moment nog moeilijk maken worden benoemd, een onderzoek en beleidsagenda wordt daarop vastgesteld. Door literatuuronderzoek worden beschikbare dat verzameld  en benut voor het ontwikkelen van een model / dashboard die een dergelijk systeem beschrijft en de mogelijkheid biedt om verschillende keuzes ten aanzien van circulaire urbane landbouw door te rekenen en de gevolgen en impact te evalueren.

simultaan aan dit traject wordt een stakeholder traject gestart met circulaire stedelijke voedselinititiatieven om zo cross-overs te bewerkstelligen tussen praktijk en onderzoek ter ondersteuning en stimulering van de ontwikkeling van oplossingen die toepasbaar zijn in de praktijk.

Publicaties