Project

Data and modelling development for Environmental Impact Assessment and planning

Automobiliteit is mede de oorzaak voor milieuproblemen. Dit onderzoeksproject richt zich op environmental impact theory for transport and transport infrastructure innovation.

Het project richt zich op:

  • Opzetten van Impact Assessment Aanpak ter ondersteuning van innovatieve mobiliteitsoplossingen in metropolitane gebieden vanuit een sociaal, duurzaam perspectief.
  • Een verbinding met innovatieve bedrijven en personen uit de logistieke sector. In dat kader wordt gezocht naar een geschikte innovatieve casus in een metropolitaan gebied (Amsterdam metropoolregio en/of kennismetropool Wageningen, MDRH) samen met overheden en bedrijfsleven.

Publicaties