Project

Development City Food Index sustainable regional food provision (Foodmetres New Solutions)

Dit project focust op de verdere ontwikkeling van de FOODMETRES assessment tool “Metropolitan Foodscape Planner”(MFP) met betrekking tot ruimtelijk detail en het toepassen van verschillende beleidssituaties. Het belangrijkste doel is de ontwikkeling van een ‘City Food Index’ (CFI) met informatie voer voedselzekerheid als een functie van metropolitane populaties in de context beschikbaar landbouw areaal.

Het MFP-tool maakt een ecologische voedafdruk analyse voor 9 gewas types en is gebaseerd op de urbane voedsel consumptie, vertaald naar ‘global hectares’ op het schaal niveau van 100m (CORINE) en 25m (LGN) grid-blokjes. Het MFP tool moet de rol van een ‘regionaal’ meetinstrument spelen dat in complementaire verhouding met de ‘Global Detector’ (LEI, project KB-25-004-002) moet innemen.

MFP-indicatoren zijn: (1) maat aan regionale voedsel zekerheid, (2) het voedsel toegankelijkheid index, (3) voedsel import afhankelijkheid, (4) voedsel barrière indicator, (5) protein-crop indicator, (6) landscape type en (7) biomassa potentiaal.

Case studie gebieden zijn: (1) Lower Rhine Delta (Rotterdam-Antwerp-Düsseldorf); (2) London Metropolitaan Gebied, en (3) Milano Metropolitaan Gebied

Landbouw innovaties types zijn: (1) glastuinbouw productie, (2) varken-houding en (3) fruit productie.

    Publicaties