Nieuws

Europese co-innovatie workshop: Learning from case studies

Gepubliceerd op
16 december 2013

Wageningen UR organiseerde op 27 en 28 november jl. in Brussel een goedbezochte workshop over co-innovatie in de landbouw. De workshop trok meer dan 40 deelnemers uit 16 verschillende landen, waaronder onderzoekers, adviseurs en innovation brokers, allen betrokken zijn bij innovatie-ondersteuning voor een duurzamere landbouw.

Voor het hele bericht ga naar de Engelstalige versie.