Project

Evergreen

Het EFRO-Evergreen project in Noord-Holland zet onder andere in op duurzaam bodembeheer, groene gewasbescherming, vermindering van ziektes en verhogen van voedselveiligheid. Met verdiepend onderzoek wordt specifiek het probleem van vruchtrot in fruitteelt opgepakt. Onderzocht wordt welke rol rhizobacteriën uit weerbare gronden spelen bij het voorkomen van zowel bodemgebonden als bovengrondse ziekten in de bollenteelt.

Het beoogde resultaat van het project is duidelijkheid verkrijgen over in hoeverre de spectaculaire effecten die pseudomonaden en burkholderiabacteriĆ«n in Arabidopsis hebben op opbrengst, ziekteresistentie en gehaltes aan beschermende inhoudsstoffen ook gerealiseerd kunnen worden in bolgewassen en welke reductie in middelengebruik dit mogelijk maakt. Daarnaast wordt gezocht naar handvatten voor beheersing van vruchtrotveroorzakers bij peren in Noord-Holland.

Publicaties