Project

Indicatoren en methodieken duurzaamheidsmeting

CEI collects farm level data on a wide range of issues, including all dimensions of sustainability (people, planet and profit). Besides primary data collection, an important task is to develop indicators based on the collected facts at farm level. These indicators address issues relevant for policy makers and research.

Dit project omvat 2 deel projecten.

Ten eerste wordt er in internationale netwerken geparticipeerd om de internationale ontwikkelingen in indicatoren en methodieken voor duurzaamheidsmeting te volgen (met name OECD).

Ten tweede zullen een aantal gehanteerde indicatoren binnen het CEI wordt geconcretiseerd en gedocumenteerd. Rond een aantal indicatoren liggen er methodologische vragen die uitgezocht en beantwoord zullen worden. Vervolgens zal gekeken worden hoe de match tussen beschikbare gegevens en benodigde indicatoren in het (beleids) onderzoek verbeterd kan worden.

 

Publicaties