Project

Infection and disease prevention by specified health management

Voor een gezonde veehouderij is het toepassen van een specifiek gezondheidsmanagement ter preventie van belangrijke bedrijfsgebonden infecties en daaraan gerelateerde ziekten essentieel. Specifieke managementmaatregelen (voeding, fokkerij) of biologische/farmacologische interventies kunnen ondersteunend zijn voor de immunologische/fysiologische balans van het dier.

De mogelijkheden diergezondheid vooral specifiek gericht op de meest belangrijke endemische dierziekten door epigenetische invloeden of houderij-management te verhogen wordt onderzocht. In dit project richten wij ons vooral erop nieuwe methoden te ontwikkelen om maatregelen voor een verbeterd gezondheidsmanagement te meten. De verwachting is dat met behulp van deze methoden relevante marker voor diergezondheid ge├»dentificeerd worden, om zo de effectiviteit van maatregelen beter in te kunnen schatten.  

Publicaties