Project

Innovaties dataverzameling duurzaamheidsmeting

Open en externe data bieden mogelijkheden om de de efficiency van de dataverzameling te vergroten en een bredere set van gegevens beschikbaar te maken.

Daarnaast heeft het CEI heeft veel actuele gegevens via ERI en EDI. Die informatie wordt nu vooral gebruikt in de vastlegging om via modellen te komen tot jaarresultaten. Uitdaging is het sneller gebruiken van deze gegevens om meer up-to-date informatie voor beleid en onderzoek te hebben.

Publicaties