Project

Resource efficiency Amsterdam

AMS heeft de wens om te transformeren naar een duurzame stad met een circulaire economie. Documenten met ideaal-plaatjes zijn er reeds, zoals het document Amsterdamse Kringlopen in beeld. Maar, hoe kan AMS deze transitie werkelijkheid maken? Waar moet AMS op focussen om succesvol te zijn en welke partijen en bedrijven zijn voorname spelers die moeten hierbij betrokken kunnen worden?

Doel van het project is het in kaart brengen van concrete perspectieven voor resource recovery en efficiency in AMS (of andere steden en stedelijke omgeving) waarbij producten uit afvallen worden gemaakt die waarde hebben binnen en buiten de stad en in de landbouw.

De kernwoorden in de programmabeschrijving KB25 voor dit project zijn: water, afval, materialen, energie.

Publicaties