Project

Voorbereidingstraject nieuwe PPS Vitaal telen

In 2017 heeft het traject Vitale teelt geresulteerd in een position-paper en een samenvattende flyer (ambitie document) met daarin onze uitgangspunten. Vanuit de samenwerking met Greenport Duin & Bollenstreek, Greenport Noord Holland Noord en de KAVB gaan we met deze uitganspunten en thema's aan de slag. Uiteindelijk doel is om met stakeholders uit de sector een aantal onderzoeksprojecten te gaan uitvoeren die onder het programma Vitale teelt van bloembollen vallen om de knelpunten die daar zijn op te lossen.

Klik hier voor het ambitiedocument

In 2017 heeft het traject Vitale teelt geresulteerd in een position-paper en een samenvattende flyer met daarin onze uitgangspunten. Vanuit de samenwerking met Greenport Duin & Bollenstreek, Greenport Noord Holland Noord en de KAVB zijn we met deze uitganspunten en thema's aan de slag gegaan. We zijn gestart met een inventarisatie van initiatieven (onderzoek ed.) en organisaties die op dat specifieke thema belangrijk zijn. Verder zijn er per thema  bijeenkomsten met bedrijven uit de bloembollensector en toekomstige stakeholders. Dit moet komend jaar (2018) resulteren in een onderzoeks- en uitvoeringsagenda voor een vitale teelt in de bloemenbollen.

Het doel is ook om in 2018 een aantal onderzoeks- en kennisprojecten in te dienen die onder een programma Vitale teelt vallen. In 2017 hebben we al een succes gehad met de goedkeuring van het onderdeel lelie in het programma Groene gewasbescherming van het ministerie. Een aantal uitgangspunten van vitale teelt komen hier voor lelie al in terug.

Publicaties