AI bij pluimvee en de mens

Project

AI bij pluimvee en de mens

Aviaire Influenza (AI) in wilde vogels vormt een risico voor commercieel gehouden pluimvee en de mens, maar hoe groot dat risico is hangt af van transmissie- en adaptatie-eigenschappen van de verschillende AI subtypen en genotypen. Dit project beoogt inzicht te krijgen in welke genetische kenmerken verantwoordelijk zijn voor transmissie en adaptatie van de originele gastheer (wilde vogels) naar pluimvee, en van pluimvee naar de mens. Dit kan ook nieuwe ideeën genereren over het selectiemechanisme van meer pathogene varianten.