Dierziekten

(WOT-01) - De basis voor het uitvoeren van de wettelijke onderzoekstaken (WOT) binnen dit programma is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is voor diergezondheid en in het bijzonder voor de bestrijding van zogenaamde lijst A-ziekten (o.a. varkenspest, vogelpest, MKZ) die zeer besmettelijk zijn (soms ook voor mensen).

Ook is de overheid verantwoordelijk voor het garanderen van handelsstromen (certificering), de volksgezondheid en voedselveiligheid.