Dierziekten

(WOT-01) - De basis voor het uitvoeren van de wettelijke onderzoekstaken (WOT) binnen dit programma is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is voor diergezondheid en in het bijzonder voor de bestrijding van zogenaamde lijst A-ziekten (o.a. varkenspest, vogelpest, MKZ) die zeer besmettelijk zijn (soms ook voor mensen).

Ook is de overheid verantwoordelijk voor het garanderen van handelsstromen (certificering), de volksgezondheid en voedselveiligheid.

Rapport Salmonella

Bekijk het voorlopig rapport 'Evaluatie monitoringsresultaten Salmonella bij pluimvee'. Wageningen Bioveterinary Research is bezig met een breder en uitgebreider onderzoek over dezelfde materie op basis van meer gegevens. De conclusies uit dat definitieve rapport kunnen daarom mogelijk verschillen van de conclusies uit dit voorlopige rapport van 23 februari 2020.