Algemeen

(WOT-01-001) - Onder dit algemene thema van het cluster ‘Dierziekten’ vallen onder andere projecten die betrekking hebben op internationale samenwerkingsverbanden en toezichtstaken van Wageningen Bioveterinary Research, het zodanig vormgeven van crisisorganisatie dat het in staat is elke vorm van een dierziekte in Nederland of een dreiging daarvan het hoofd te kunnen bieden en het opleiden van veterinair-microbiologische dierziekten-experts om een sleutelpositie binnen het expertnetwerk van Wageningen Bioveterinary Research te kunnen vervullen.

Projecten 2020